شماره مطلب : 22138
زمان انتشار : 97/4/19 - 14:00 2018/7/10
آوینی فیلم: سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا در خصوص عملکرد تلویزیون در تولید سریال ها و برنامه های مرتبط با پلیس و جرم عنوان کرد: من وقت نمی کنم همه فیلم و سریال های پلیسی را ببینم اما سازمان و گروه هایی هستند که برایشان تعریف شده که پیگیر سریال ها و برنامه های تلویزیونی باشند و فضای فرهنگی جامعه را رصد کنند.
رییس پلیس آگاهی ناجا عنوان کرد:

تاثیر تلویزیون بر جامعه زیاد است

آوینی فیلم: سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا در خصوص عملکرد تلویزیون در تولید سریال ها و برنامه های مرتبط با پلیس و جرم عنوان کرد: من وقت نمی کنم همه فیلم و سریال های پلیسی را ببینم اما سازمان و گروه هایی هستند که برایشان تعریف شده که پیگیر سریال ها و برنامه های تلویزیونی باشند و فضای فرهنگی جامعه را رصد کنند.

آوینی فیلم: سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا در خصوص عملکرد تلویزیون در تولید سریال ها و برنامه های مرتبط با پلیس و جرم عنوان کرد: من وقت نمی کنم همه فیلم و سریال های پلیسی را ببینم اما سازمان و گروه هایی هستند که برایشان تعریف شده که پیگیر سریال ها و برنامه های تلویزیونی باشند و فضای فرهنگی جامعه را رصد کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما به عنوان یک بیننده عادی سخن نمی گوییم و نگاهمان تخصصی است باید تاکید کرد تلویزیون تاثیر بسیاری روی مخاطبان دارد به طور مثال وقتی سرقتی در یک سریال تلویزیونی صورت می گیرد ما می بینیم که در کمتر از ۲۴ یا ۴۸ ساعت در کشور سرقت هایی به همان شیوه اتفاق می افتد، بنابراین قطعا آنچه که تلویزیون و حتی سایر رسانه ها به نمایش می گذارند تاثیرگذار است. 

رییس پلیس آگاهی ناجا در پایان تصریح کرد: رسانه ها جایگاه اول را در جامعه دارند و نقش صداوسیما در فرهنگسازی بسیار اهمیت دارد و آنچه را که جوانان یاد می گیرند از همین فیلم و سریال هاست.

منبع: مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید