شماره مطلب : 22274
زمان انتشار : 97/5/27 - 09:57 2018/8/18
آوینی فیلم: آیا ارتقای فناوری توانسته است به همان اندازه موجب ارتقای تولیدات فرهنگی و شکوفایی سینمای متعالی باشد؟ پرسشی که پاسخش همراه با تردیدهایی است!
نقش فناوری دیجیتال در ارتقا یا نزول سینمای ایران

تابلویی دوطرفه!

آوینی فیلم: آیا ارتقای فناوری توانسته است به همان اندازه موجب ارتقای تولیدات فرهنگی و شکوفایی سینمای متعالی باشد؟ پرسشی که پاسخش همراه با تردیدهایی است!

آوینی فیلم: سینما پدیده ای مدرن و برخاسته از تحولات سیاسی و اجتماعی و فناوری است. جهانی ناشکفته که به شکل پیوسته در حال بازنمایی اتفاقات و به روزرسانی داده ها است تا از گذر تکنولوژی نه تنها لباس نو به تن کند، بلکه بتواند به شکلی سرراست تر به انتقال مفاهیم و ارزش های انسانی و تبلور زیبایی های الهی همت گمارد، اما آیا ارتقای فناوری توانسته است به همان اندازه موجب ارتقای تولیدات فرهنگی و شکوفایی سینمای متعالی باشد؟ پرسشی که پاسخش همراه با تردیدهایی است!

مسلم است که ورود نسل جدیدی از ابزارهای ارائه تصاویر باعث بهره مندی این مهم نزد سینماگران شده تا با استفاده از قابلیت های جدید بتوانند به شکلی پیشرفته تر به جهان مورد نظر خود نظر افکنند و از این رو وقتی در گذر از نگاتیو به جهان سینمای دیجیتال می رسیم، شاهد سهل الوصول بودن دسترسی به دنیای مورد نظر کاربران در شکلی هدفمند بوده و بیراهه نیست که از این فضای فعلی به عنوان پیمایش دوباره ای طلایی در عرصه سینما نام ببریم، از این رو تاملی به نحوه بهره مندی از ابزارهای جدید دسترسی در ارائه زبان سینمایی می تواند فضایی برای ارائه تفکراتی متفاوت از انتقال داده های تصویری باشد.

اگر از سیر گذر از شرایط سیستم آنالوگ به دیجیتال به عنوان مسیری از تاخت و تاز فیلم سازان پیشرو و مستقل به دلیل برخورداری از امکانات ساده و کم هزینه نام ببریم، باید به نقش امکانات در ایجاد جسارت فیلمسازان جوان و تجربه گرا اشاره کنیم که فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت های خود بدون وجود موانع دست و پاگیر یافته و قدرت ظهور تفکرات خود را با استفاده از فضای جدید ارزنده می یابند. از این رو جدا از کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان و انرژی گروه سازنده، مساله مهم در ارتباط با شرایط ویژه ای است که سینمای دیجیتال در اختیار فیلمسازان قرار داده تا آن چه را نمی توانستند و یا با در دشواری در سینمای آنالوگ امکان پذیر بوده را از طریق سینمای دیجیتال رواج دهند و حالا امکان ایجاد تداوم نماها، استفاده از امکانات صدا و لنزهای مناسب قابلیتی ارزنده برای فیلمسازان علاقمند به کسب تجربیات جدید در سینما بخشیده تا از طریق عناصر صدا و تصویر بستر مناسبی برای عرض اندام نگاه های خلاقانه خود پیدا کنند.

اما تا این جای بحث همه چیز حول امکانات و شرایط ویژه ای است که به لحاظ فنی سینمای دیجیتال نسبت به آنالوگ فراهم کرده است و آن چه مسلم می باشد این بوده که هر اثر هنری جدا از چگونگی دسترسی به ابزار و امکانات باید زبان استانداردی برای بیان مقصود خود داشته باشد وگرنه هر حرف جدی یا شوخی در بستر تصویرنمایی همراه با شکستی اساسی خواهد بود. از این رو بعضا مشاهده می شود که ورود و گستردگی ابزارهای تکنولوژیک نه تنها موجب بسط اندیشه های خلاقانه فیلمسازان نشده بلکه موجب دور شدن و در واقع تنبلی برخی در مسیر پیمایش طرح های هنرمندانه و تازه شده و آن ها به جای در خدمت قرار دادن ابزار برای رسیدن به ایده های خود، به شکلی برده وار، اسیر و حیران از امکانات شده و کاملا از مقصود اصلی که هنرنمایی است، غفلت می کنند.

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید