شماره مطلب : 22291
زمان انتشار : 97/5/27 - 13:39 2018/8/18
آوینی فیلم: علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر تازه‌ترین سروده خود را به بهانه تسلیت درگذشت عزت‌الله انتظامی منتشر کرد.
«رییس فرهنگستان هنر» در قالب شعر از اندوه درگذشت «عزت الله انتظامی» نوشت

انتظامی طریق عزت جست

آوینی فیلم: علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر تازه‌ترین سروده خود را به بهانه تسلیت درگذشت عزت‌الله انتظامی منتشر کرد.

آوینی فیلم: پیام منظوم محمدعلی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر، در سوگ درگذشت عزت الله انتظامی پیشکسوت عرصه بازیگری منتشر شد.

در متن این پیام آمده است:

«عزت الله انتظامی رفت
هنری اوستاد نامی رفت

فضل موروثی و عظامی نیست
سامی آمد وی و عصامی رفت

گاوبازیش صرف بازی نیست
راوی رمز خویشکامی رفت

خان خالوش عکس هالو بود
از میان خالوی گرامی رفت

خان والاش زال دستان بود
زال دستانسری سامی رفت

هرچه در دهر خاتمی دارد
دشتکی بار بست و جامی رفت

خاتم لعب انتظامی بود
افضل عارفان عامی رفت

نودوهفت و الف و سیصد سال
سال تاریخ ما تمامی رفت

انتظامی طریق عزت جست
زین خطر گاه بی‌نظامی رفت»

اضافه کردن دیدگاه جدید