شماره مطلب : 22303
زمان انتشار : 97/5/28 - 13:55 2018/8/19
آوینی فیلم:  انتشارات یاقوت کتاب «سبک زندگی و تحکیم خانواده» را با هدف آشنایی والدین و فرزندان آن ها با اصول تحکیم بنیان نهاد مقدس خانواده در 5 فصل با بهره گیری از آیات،‌ روایات و سیره علمای شیعه در استحکام بخشی به نهاد خانواده و ترسیم اصول کلی سبک زندگی اسلامی ایرانی منتشر کرده است.
معرفی کتاب «سبک زندگی و تحکیم خانواده»

به دنبال تحکیم بنیان مقدس خانواده

آوینی فیلم: انتشارات یاقوت کتاب «سبک زندگی و تحکیم خانواده» را با هدف آشنایی والدین و فرزندان آن ها با اصول تحکیم بنیان نهاد مقدس خانواده در 5 فصل با بهره گیری از آیات،‌ روایات و سیره علمای شیعه در استحکام بخشی به نهاد خانواده و ترسیم اصول کلی سبک زندگی اسلامی ایرانی منتشر کرده است.

آوینی فیلم:  انتشارات یاقوت کتاب «سبک زندگی و تحکیم خانواده» را با هدف آشنایی والدین و فرزندان آن ها با اصول تحکیم بنیان نهاد مقدس خانواده در 5 فصل با بهره گیری از آیات،‌ روایات و سیره علمای شیعه در استحکام بخشی به نهاد خانواده و ترسیم اصول کلی سبک زندگی اسلامی ایرانی منتشر کرده است.

«سبک زندگی و تحکیم خانواده» نوشته احمد طهماسبی شامل 4 فصل است،‌ فصل اول به عنوان سبک زندگی به مسائلی چون انحطاط بنیان خانواده،‌ وضعیت خانواده،‌ وظیفه خانواد شبک زندگی در بیان مقام معظم رهبری و ... پرداخته است.

نویسنده در فصل دوم با عنوان وظایف مشترک زن و شوهر به مباحثی چون ابراز محبت به یکدیگر،‌ ارتباط کلامی صمیمانه جلوگیری از دخالت‌های نابه جای دیگران، آشنایی با ویژگی‌ها و تفاوت‌های فردی زن و مرد، شایسته سالاری در مدیریت قناعت و کاهش توقعات و... اشاره کرده است.

فصل سوم وظایف اختصاصی زنان را با مباحثی چون اطاعت از شوهر‌، تامین آسایش شوهر، رفیق و مدارا، استقبال و بدرقه، عفت کلام، عبادت دانستن کار منزل و... پیش برده است.

در فصل بعد وظایف اختصاصی مردان با موضوعاتی چون سرپرستی و مدیریت خانواده‌، تامین آرامش و امنیت برای همسر‌، خوش اخلاقی و خوش رفتاری‌، ابراز محبت‌، تلاش در راه رفاه همسر و... بیان کرده است.

فصل پنجم نکات مهم در تحکیم خانواده است که نویسنده در بخشی از آن نشانه‌های خانواده خوشبخت را بیان کرده است.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید