شماره مطلب : 22684
زمان انتشار : 97/7/17 - 14:46 2018/10/9
آوینی فیلم: سید ضیاء هاشمی دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران، درباره آخرین وضعیت پرداخت درآمد سینماها از پخش بازی های جام جهانی فوتبال گفت: غیر از سینما آزادی هیچ سینمایی تا بدین لحظه پرداختی نداشته و همین جا اعلام می کنم، اگر پرداختی داشتند حتما با سند واریزی به ما ارائه دهند.
اخطار دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران؛

جریمه سینماهایی که از پرداخت درآمد پخش بازی های جام جهانی فوتبال سرباز زدند

آوینی فیلم: سید ضیاء هاشمی دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران، درباره آخرین وضعیت پرداخت درآمد سینماها از پخش بازی های جام جهانی فوتبال گفت: غیر از سینما آزادی هیچ سینمایی تا بدین لحظه پرداختی نداشته و همین جا اعلام می کنم، اگر پرداختی داشتند حتما با سند واریزی به ما ارائه دهند.

آوینی فیلم: سید ضیاء هاشمی دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران، درباره آخرین وضعیت پرداخت درآمد سینماها از پخش بازی های جام جهانی فوتبال گفت: غیر از سینما آزادی هیچ سینمایی تا بدین لحظه پرداختی نداشته و همین جا اعلام می کنم، اگر پرداختی داشتند حتما با سند واریزی به ما ارائه دهند.

وی افزود: امروز مجدداً برای سینماهایی که پرداختی نداشتند، نامه می زنیم تا هرچه سریعتر اقدام کنند؛ چون زمان زیادی از آن می گذرد و اگر بیشتر این وقفه در پرداخت ادامه پیدا کند، قاعدتاً و حتماً جریمه خواهند شد.

گفتنی است؛ برخی سینماها تعدادی از بازی های جام جهانی فوتبال را پخش و درآمدی از آن حاصل کردند که هنوز آن را به خانه سینما واریز نکرده اند.

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید