شماره مطلب : 22723
زمان انتشار : 97/7/22 - 17:27 2018/10/14
آوینی فیلم: احمد یوسف‌زاده، نویسنده کتاب «اردوگاه اطفال» از انجام مذاکرات اولیه برای ساخت سریال براساس این کتاب خبر داد و گفت: اخیراً با تهیه‌کننده‌ای در این زمینه صحبت شد، ایشان نیز نسبت به ساخت این اثر ابراز تمایل کرد و پیشنهاد شد که بنا بر ساختار کتاب، کار در قالب سریال تهیه شود.

کتاب دفاع مقدسی «اردوگاه اطفال» به سریال تبدیل می شود

آوینی فیلم: احمد یوسف‌زاده، نویسنده کتاب «اردوگاه اطفال» از انجام مذاکرات اولیه برای ساخت سریال براساس این کتاب خبر داد و گفت: اخیراً با تهیه‌کننده‌ای در این زمینه صحبت شد، ایشان نیز نسبت به ساخت این اثر ابراز تمایل کرد و پیشنهاد شد که بنا بر ساختار کتاب، کار در قالب سریال تهیه شود.

آوینی فیلم: احمد یوسف‌زاده، نویسنده کتاب «اردوگاه اطفال» از انجام مذاکرات اولیه برای ساخت سریال براساس این کتاب خبر داد و گفت: اخیراً با تهیه‌کننده‌ای در این زمینه صحبت شد، ایشان نیز نسبت به ساخت این اثر ابراز تمایل کرد و پیشنهاد شد که بنا بر ساختار کتاب، کار در قالب سریال تهیه شود.

وی ادامه داد: «اردوگاه اطفال» داستان زندگی حدود 400 نفر در یک اردوگاه است که بسیاری از این افراد در سنین نوجوانی هستند. اتفاقات خاصی در این ایام برای این افراد رخ می‌دهد که می‌تواند دست‌مایه ساخت یک سریال قرار گیرد.

«اردوگاه اطفال» با جمله‌ای معروف از ابوالفضل بیهقی، صاحب کتاب ارزشمند «تاریخ بیهقی» آغاز می‌شود: «و من که این تاریخ پیش گرفته‌ام التزام این قدر بکرده‌ام تا آنچه می‌نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردی ثقه». یوسف‌زاده برای آنکه روایتی مستند و جامع‌تر در کتاب حاضر ارائه دهد، در کنار ثبت خاطرات خود، به سراغ برخی از اسرایی که در دو سال 1362 تا 1364 در اردوگاه‌های رمادی یک و دو مشهور به «اردوگاه اطفال» بودند، به گفت‌وگو پرداخته است. با این اثر، او سه سال از هشت سال اسارت خود را روایت کرده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید