شماره مطلب : 22741
زمان انتشار : 97/7/25 - 13:49 2018/10/17
آوینی فیلم: سید علی موسوی گرمارودی از انتشار ویراست تازه‌ای از کتاب «غوطه در مهتاب» شامل مجموعه‌ای از مقالات ادبی خود خبر داد.

ویراستی تازه از مقالات ادبی گرمارودی منتشر می‌شود

آوینی فیلم: سید علی موسوی گرمارودی از انتشار ویراست تازه‌ای از کتاب «غوطه در مهتاب» شامل مجموعه‌ای از مقالات ادبی خود خبر داد.

آوینی فیلم: سید علی موسوی گرمارودی از انتشار ویراست تازه‌ای از کتاب «غوطه در مهتاب» شامل مجموعه‌ای از مقالات ادبی خود خبر داد.

این شاعر در گفت و گو با خبرگزاری مهر در این زمینه گفت: ویراست تازه من از مقالات ادبی ام  که شامل ۹۰ مقاله می‌شود در انتشارات سوره مهر در دست انتشار است.

به گفته گرمارودی  این اثر پیش از این در انتشارات انجمن قلم ایران منتشر شده است و در این ویراست تازه ۴۰ مقاله تازه به آن افزوده شده است.

این کتاب در ویراست و چاپ تازه آن حجمی بالغ بر ۸۰۰ صفحه را در برخواهد گرفت.

پیش از این مجموعه کامل اشعار این شاعر نیز با عنوان «گوشواره عرش» در این موسسه نشر منتشر شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید