شماره مطلب : 23074
زمان انتشار : 97/9/6 - 15:54 2018/11/27
آوینی فیلم: نمایش‌های «نامبرده» به کارگردانی علی‌اصغر دشتی با 7 هزار و 459 مخاطب و «سیزیف» به کارگردانی محمد برهمنی با 4 هزار 227 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.
استقبال از «نامبرده»

اعلام آمار فروش تماشاخانه ایرانشهر

آوینی فیلم: نمایش‌های «نامبرده» به کارگردانی علی‌اصغر دشتی با 7 هزار و 459 مخاطب و «سیزیف» به کارگردانی محمد برهمنی با 4 هزار 227 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

آوینی فیلم: روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر اعلام کرد که نمایش‌های «نامبرده» به کارگردانی علی‌اصغر دشتی با 7 هزار و 459 مخاطب و «سیزیف» به کارگردانی محمد برهمنی با 4 هزار 227 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «سیزیف» و «نامبرده» که از 25 مهرماه در ساعت‌های 18:30 و 21 اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «سیزیف» به کارگردانی محمد برهمنی در 27 اجرای خودپذیرای 4 هزار و 227 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 3138 مخاطب با بلیت‌های 30،35 و 40 هزارتومانی و 684  مخاطب با بلیت‌های 20 و 25 به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 405 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «سیزیف» طی 27 اجرا مبلغ 133 میلیون و 625 هزار تومان بوده است.

نمایش «نامبرده» به کارگردانی علی‌اصغر دشتی نیز در 30 اجرای خودپذیرای 7 هزار و 459 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 2516 مخاطب با بلیت 50 هزارتومانی، 2581 مخاطب با بلیت 45 هزارتومانی، 1623 مخاطب با بلیت 35 هزارتومانی و 289 مخاطب با بلیت 20 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 450 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «نامبرده» طی 30 اجرا مبلغ 304 میلیون و 530 هزار تومان بوده است.

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید