شماره مطلب : 23184
زمان انتشار : 97/9/18 - 10:10 2018/12/9
آوینی فیلم: شاید هیچ بازیگری همزمان در سینما و تلویزیون ایران مثل مهدی هاشمی نقشهای مثبت و منفی ماندگار و همراهی برانگیز نداشته است.
به بهانه تولد بازیگر توانای سینما و تلویزیون و تئاتر

مهدی هاشمی 72 ساله شد

آوینی فیلم: شاید هیچ بازیگری همزمان در سینما و تلویزیون ایران مثل مهدی هاشمی نقشهای مثبت و منفی ماندگار و همراهی برانگیز نداشته است.

آوینی فیلم: شاید هیچ بازیگری همزمان در سینما و تلویزیون ایران مثل مهدی هاشمی نقشهای مثبت و منفی ماندگار و همراهی برانگیز نداشته است. او همانقدر که در کسوت «آسیابان» اثر بهرام بیضایی در «مرگ یزدگرد» همدلی ایجاد می کند، در قامت پادشاه در «افسانه سلطان و شبان» هم با وجود جنبه های مستبدانه کاراکتر هم دوست داشتنی و به نقش چوپان سمپاتیک و بامزه است. شاید همین ملاحت هاشمی که از خصوصیات فردی و اخلاقی او نیز سرچشمه می گیرد و به نقشهایش راه می یابد، موجب شده او نقش منفی مطابق با تعریف قراردادی اش در کارنامه خود نداشته باشد.
او حتی در لباس پزشک عصبی و تندخوی سریال «رقص پرواز» (احمد مرادپور) همچنان مورد پسند مخاطب است. بدتر از آن در «خانه پدری» کیانوش عیاری هم با وجود فضای کلی تلخ و رعب آورش یا ساواکی شدن در «سیانور» بهروز شعیبی، مهدی هاشمی همچنان به لطف این سیگنالهای مثبت و هاله گرمی که متاثر از سالها بازیگری و حضور اخلاق مدارانه اش در فضای هنری پیرامون او شکل گرفته، کوچکترین دافعه ای برنمی انگیزد که هیچ، با استقبال تماشاگر هم رو به رو می شود. خاصیتی که شایدکمتر بازیگری در ایران از آن بهره مندباشد(در این مورد خاص شهاب حسینی هم شباهتهایی با هاشمی دارد).
بازیگر بی ادعایی که حقش بیشتر از دو سیمرغی است که تاکنون بابت «دو فیلم با یک بلیت» و «آقا یوسف»برده.

این بازیگر سرشناس و توانمند کشورمان ۷۲ ساله شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید