شماره مطلب : 3803
زمان انتشار : 92/10/16 - 08:43 2014/1/6
برنامه روز دوشنبه 16 دی ماه در جشنواره عمار بدین شرح است.

16 دی ماه در جشنواره عمار

برنامه روز دوشنبه 16 دی ماه در جشنواره عمار بدین شرح است.
برنامه روز دوشنبه 16 دی ماه

 

سالن یک

بزرگمرد کوچک - بی بی
دوشنبه 16 دی - 10:30 - 12
بحرین - سرانجام - بغض هامون
دوشنبه 16 دی - 14:30 - 13
وقتی آن ها آمدند - از ماندگاران - میراث پدر
14:45 - 16:15 دوشنبه 16 دی
دلدار - تابش
دوشنبه 16 دی - 17:30 - 16:30
ملی بدون کارت - شربت سینه - سوار بر بال فرشتگان - شجاعان - درخت سبز آرمیتا
دوشنبه 16 دی - 19:30 - 18
نخبه کشی - فرزند کبیرکوه - ایرانی نداریم - حجاب - او با ما -
دوشنبه 16 دی - 21:15 - 19:45
فرصتی برای دیدن - عهدشکن
دوشنبه 16 دی - 23 - 21:30

سالن سه

آی.دی. کارت - یک تجربه ماندگار
دوشنبه 16 دی - 10:30 - 12
در قلب برف - آیه های زمینی - پرواز تا بی نهایت - کمان بی زه
دوشنبه 16 دی - 14:30 - 13
حبل الورید -
14:45 - 16:15 دوشنبه 16 دی
سخنرانی مصطفی فارویی کارشناس ارشد سیاست خارجی و آمریکا درباره جنایات آمریکا در جهان -
دوشنبه 16 دی - 17:30 - 16:30
بازیگر - به کدامین گناه کشته شدند؟ - جانشین
دوشنبه 16 دی - 19:30 - 18
حجاب - من شمر هستم - بر آستان نجابت دریا - ارتباط ایرانی
دوشنبه 16 دی - 21:15 - 19:45
اسلام هراسی در اروپا - خادمین شهر بهشت - معلمی برای یک استاد
دوشنبه 16 دی - 23 - 21:30

 

 

منبع: عمار فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید