شماره مطلب : 3945
زمان انتشار : 92/10/17 - 17:12 2014/1/7
امور اجرایی هشتمین جشنواره موسیقی جوان را "علی ترابی" مدیریت خواهد کرد.

"علی ترابی" مدیر اجرایی هشتمین جشنواره موسیقی جوان شد

امور اجرایی هشتمین جشنواره موسیقی جوان را "علی ترابی" مدیریت خواهد کرد.

دکتر "هومان اسعدی" دبیر هشتمین جشنواره موسیقی جوان که با حکم "علی مرادخانی" دبیری این دوره جشنواره را نيز بر عهده گرفته است، در حکمی برای "علی ترابی" برگزاری منظم و دقیق برنامه‌های پیش بینی شده جشنواره هفتم را تجربه ای ارزشمند برای برگزاری دوره هشتم دانسته و ضمن اشاره به جایگاه و مرتبت اساتید شورای سیاستگذاری ، مدیريت اجرایی جشنواره را نیز همراه و درخور سطح کیفی آن ارزیابی کرده است. 
هشتمین جشنواره موسیقی جوان در دو شاخه موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی شهریور ماه سال 1393 برگزار خواهد شد.
 

منبع: باشگاه خبرنگاران

اضافه کردن دیدگاه جدید