شماره مطلب : 7854
زمان انتشار : 93/5/4 - 19:14 2014/7/26

هنرمندان سینما در راهپیمایی روز جهانی قدس

جمعی از اهالی سینما با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مقاومت اعلام و از کشتار غیر نظامیان اعلام انزجار کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید