شماره مطلب : 8714
زمان انتشار : 93/6/17 - 10:35 2014/9/8
 جلسه سوم از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه5شهریور در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.

صوت / جلسه سوم "قرآن و علوم روز" استاد امیدیانی

جلسه سوم از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه5شهریور در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید