شماره مطلب : 8945
زمان انتشار : 93/6/31 - 11:30 2014/9/22
 سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه ها در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی .

صوت / جلسه چهارم و پنجم "قرآن و علوم روز" استاد امیدیانی

سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه ها در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی .

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید