شماره مطلب : 8987
زمان انتشار : 93/7/2 - 09:34 2014/9/24
سلسله جلسات "دشمن شناسی"با حضور "دکتر رائفی پور" دوشنبه ها ساعت۱۶الی۱۸در موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی

صوت/ششمین جلسه از سلسله جلسات "دشمن شناسی"استاد رائفی پور

سلسله جلسات "دشمن شناسی"با حضور "دکتر رائفی پور" دوشنبه ها ساعت۱۶الی۱۸در موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی

صوت ها

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید