شماره مطلب : 9209
زمان انتشار : 93/7/20 - 14:20 2014/10/12
 جلسه هفتم از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه 16 مهر در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.

صوت / جلسه هفتم "قرآن و علوم روز" استاد امیدیانی

جلسه هفتم از سلسه جلسات "قرآن و علوم روز" با سخنرانی استاد امیدیانی دکترای فیزیک هسته ای و از شاگردان دکتر حسابی چهارشنبه 16 مهر در سالن همایشهای موسسه شهید آوینی برگزار گردید.

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید