شماره مطلب : 9408
زمان انتشار : 93/8/1 - 10:03 2014/10/23
تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مرکز آموزش موسسه شهید آوینی به شرح جدول ذیل تقدیم میگردد:

تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مرکز آموزش موسسه شهید آوینی

تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مرکز آموزش موسسه شهید آوینی به شرح جدول ذیل تقدیم میگردد:


جهت دریافت تصویر با وضوح بالاتر بر روی آن کلیک کنید

اضافه کردن دیدگاه جدید