این دوره از آموزش های تخصصی فیلمسازی در رشته های:دوره فیلمسازی فیلم کوتاه داستانی، فیلمسازی مستند، عکاسی،فیلمنامه نویسی، تصویربرداری و نورپردازی ، صدابرداری و تدوین برگزار خواهد شد.