شرايط ثبت‌نام و شركت در دوره‌هاي آموزشي مرکز آموزش موسسه شهید آوینی در سال 96

صفر- طول مدت کارگاههای آموزشی مقدماتی تک درس بین 10 تا 15 جلسه می باشد. (زمان هرجلسه 3 الی 4 ساعت) / طول مدت کارگاههای فیلمسازی بین 30 الی 40 جلسه می باشد.

1- دوره های "فیلمسازی" به صورت سه روز در هفته و سایر دوره ها به صورت دو رورز در هفته برگزار میگردد ،

2-  ساعت برگزاری کلاسهای برادران 16 الی 20 و خواهران بین ساعت 9 الی 16 می باشد.

3- هنرجویان پذیرفته شده در دوره‌های آموزشی ، حداکثر مجاز به انتخاب دو رشته به صورت همزمان تخصصی می‌باشند.

4- تشکیل هر کلاس منوط به حد نصاب رسیدن افراد پذیرفته شده می‌باشد.

5- مراحل ثبت نام قطعی: 1- ثبت نام اولیه در وبسایت آوینی فیلم  2 - فراخوان برای جلسه مشاوره و ارزیابی  3 - تحویل مدارک لازم   4- ثبت نام قطعی

انتخاب دوره
فقط در یکی از دوره ها میتوانید شرکت کنید.
حداکثر انتخاب دو درس مجاز است.

ثبت نام دوره های آموزشی

اطلاعات شخصی
جهت صدور کارت شناسایی تصویر 3* 4با کیفیت مناسب بارگزاری شود.
حداکثر اندازه فایل: 500 KB
انواع مجاز: png gif jpg jpeg
تاریخ تولد
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات شغلی
آموزش ها / فعالیت ها
سفارش
به این صورت وارد کنید:
« [دوره آموزشی، عنوان فعالیت] / [محل فراگیری، مؤسسه، نهاد، سازمان] / [طول دوره، زمان اجرا] »